Τρώγονται τα συναισθήματα; Ένα σεμινάριο για τη σχέση ανάμεσα στη διατροφή και τη συναισθηματική μας


Πώς σχετίζεται η διατροφή με τις λειτουργίες του σώματος και τη συναισθηματική μας κατάσταση; Ποιες τροφές βοηθούν στην εξισορρόπηση του οργανισμού και στη συνολική μας υγεία; Στο σεμινάριο θα δούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η ψυχολογία και η διατροφή αλληλοεπηρεάζονται και το πώς η κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών τονώνει ή ρίχνει τη διάθεση και τις αντοχές μας. Μέσω προσωποποιημένων ερωτηματολογίων, θα διαπιστώσουμε αν τρώμε "συναισθηματικά" και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε η κατανάλωση τροφής να γίνει υπεύθυνη διαδικασία και όχι αποτέλεσμα παρόρμησης.