Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burn-Out) στους Φροντιστές Ασθενών με Χρόνιες Παθήσεις

Οι φροντιστές των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις δεν έχουν μόνο την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τους βοηθήσουν να τηρήσουν ένα πρόγραμμα. Στην πραγματικότητα, κρατάνε το κλειδί της βελτίωσης ή έστω της σταθεροποίησης της υγείας τους για δύο λόγους:


α. Αποτελούν το συνδετικό κρίκο που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Γνωρίζουν πτυχές της προσωπικότητας των ασθενών όσο κανένας άλλος, γνωρίζουν από πού προέρχονται οι ασθενείς και μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το περιβάλλον και τις συνθήκες στο οποίο οι ασθενείς μεγάλωσαν και έζησαν. Η προσωποποιημένη προσέγγιση σε ένα πρόβλημα προασπίζει και ενισχύει την φροντίδα και την περίθαλψη του ασθενούς.


β. Είναι η οικογένεια του ασθενούς – και αυτός ο άρρηκτος δεσμός, από μόνος του, είναι ικανός να δημιουργήσει ένα καλύτερο, σταθερό κλίμα για τους ασθενείς.


Οι φροντιστές, λοιπόν, είναι οι πολυτιμότεροι συνεργάτες των επαγγελματιών υγείας που φροντίζουν άτομα με χρόνιες παθήσεις: μπορούν να τους βοηθήσουν στη δουλειά τους και να συμβάλλουν στην καλυτέρευση της κατάστασης των αγαπημένων τους προσώπων.