top of page
Αναζήτηση
  • Μαρία Μαντέλη

15 Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες που προτιμούν οι εταιρείες το 2024*

Οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες είναι ακριβώς αυτό που σκέφτεστε – είναι οι δεξιότητες εκείνες τις οποίες χρησιμοποιείτε σε κάθε δουλειά, ανεξαρτήτως ρόλου ή πεδίου.

Κατηγοριοποιούνται συνήθως σε κάθετες (hard), όπως είναι το γράψιμο κώδικα, ο προγραμματισμός ή η ανάλυση δεδομένων και σε οριζόντιες (soft) δεξιότητες, όπως η επικοινωνία και η οικοδόμηση σχέσεων.Σκεφτείτε τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες ως μέρος της εργαλειοθήκης για την καριέρα σας. Ανεξάρτητα από το τι μάθατε στο σχολείο ή σε προηγούμενη εργασία, οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες είναι αυτό που κερδίζει κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη από κάθε επαγγελματική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένου του εθελοντισμού, της πρακτικής άσκησης και πολλών άλλων. Είναι οι δεξιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον.


Όλες οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες είναι σημαντικές. Ωστόσο, οι εταιρείες αναζητούν κάποιες συγκεκριμένες βασικές δεξιότητες έναντι άλλων. Για παράδειγμα, κάθε εργοδότης αποζητά ακεραιότητα χαρακτήρα, που είναι μια δεξιότητα την οποία η εκάστοτε εργαζόμενη/ο εκάστοτε εργαζόμενος θα χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε δουλειά και μπορούν να τους μετατρέψουν από απλά καλούς στη δουλειά σε ανεκτίμητους συνεργάτες.

 

Αυτές οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες είναι επιθυμητές καθώς, εάν τις έχετε ήδη, ο εργοδότης σας δεν χρειάζεται να ανησυχεί για να σας εκπαιδεύσει σε αυτές και έτσι μπορείτε να συνεισφέρετε αμέσως θετικά σε οποιονδήποτε τομέα καριέρας.


Ας δούμε λοιπόν τις 15 μεταβιβάσιμες δεξιότητες που θέλουν οι εταιρείες το 2024 σύμφωνα με άρθρο της Flexjobs:

 

1. Επίλυση Προβλημάτων


Οι δεξιότητες σας στην επίλυση προβλημάτων σάς βοηθούν όχι μόνο να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά επίσης να εντοπίσετε τι προκαλεί το πρόβλημα αυτό και να βρείτε έναν τρόπο να εφαρμόσετε μια λύση. Οι εργοδότες το εκτιμούν όταν ένας εργαζόμενος εντοπίζει σημεία συμφόρησης ή αναποτελεσματικότητας σε μια διαδικασία. Ωστόσο, είναι ακόμη πιο ευγνώμονες όταν το προσωπικό προσφέρει επίσης λύσεις σε αυτά τα ζητήματα.

 

2. Αναλυτικός Συλλογισμός


Η αναλυτική συλλογιστική είναι, κατά κάποιο τρόπο, μέρος της δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων, όταν για παράδειγμα παίρνεις ένα μεγαλύτερο πρόβλημα και το χωρίζεις σε μικρότερα μέρη, προκειμένου να εντοπίσεις μια λύση.

Με άλλα λόγια, οι εργοδότες αναζητούν προσωπικό που μπορεί να βρει λογικές λύσεις στα προβλήματα της εταιρείας.

 

3. Κριτική Σκέψη


Η κριτική σκέψη αφορά στην αξιολόγηση και την ερμηνεία των πληροφοριών προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ή να λάβουμε μια απόφαση και να επιλέξουμε πορεία δράσης.

 

4. Ηγεσία


Οι ηγετικές ικανότητες δεν είναι μόνο η ικανότητά σας να επιβλέπετε και να διαχειρίζεστε μια ομάδα. Οι ηγετικές δεξιότητες περιλαμβάνουν επίσης την ικανότητά σας να αναλάβετε την ηγεσία σε ένα έργο και να κάνετε μια ομάδα να ακολουθήσει και να  πετύχει κοινούς στόχους. Η ηγεσία περιλαμβάνει πολλές πρόσθετες μεταβιβάσιμες δεξιότητες όπως είναι η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων και η οικοδόμηση σχέσεων.

 

5. Προσαρμοστικότητα


Καθώς εργάζεστε σε έναν ρόλο, μπορεί να ανακαλύψετε ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή των προθεσμιών, της ροής εργασίας ή ακόμη και του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζετε τη δουλειά σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να μάθετε νέες δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε τη δουλειά. Το να δείξετε ότι μπορείτε να προσαρμοστείτε στην αλλαγή, δείχνει ότι είστε σε θέση να ακολουθήσετε τη ροή, ενώ διατηρείτε μια θετική στάση και ολοκληρώνετε τη δουλειά σας.

 

6. Ομαδικό πνεύμα


Το ομαδικό πνεύμα σημαίνει συνεργασία ως ομάδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ωστόσο, άλλο το να είσαι με την ομάδα και άλλο να είσαι απλά μέλος της ομάδας, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι εργοδότες δεν θέλουν υπαλλήλους που εμφανίζονται αλλά δεν βοηθούν την ομάδα να επιτύχει τους στόχους της: θέλουν παίκτες της ομάδας, ανθρώπους που συνεισφέρουν θετικά στην ομάδα για να την βοηθήσουν να πετύχει.

  

7. Επικοινωνία


Από τις πιο σημαντικές δεξιότητες, την χρησιμοποιείτε σε κάθε περιβάλλον μιας και σχεδόν σε κάθε δουλειά θα πρέπει να επικοινωνείτε. Οι επικοινωνιακές σας δεξιότητες είναι η ικανότητά σας να μοιράζεστε ιδέες και πληροφορίες με σαφή και συνοπτικό τρόπο, χωρίς να αφήνετε περιθώρια για παρεξήγηση. Χρειάζεστε την ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και αποδοτικά, ώστε με όποιον και να επικοινωνείτε, αυτός να καταλαβαίνει το μήνυμά σας.

 

8. Γραπτός λόγος


Το γράψιμο είναι φυσικά μια μέθοδος επικοινωνίας. Αν και το γράψιμο μπορεί να μην είναι το πρωταρχικό καθήκον κάθε εργασίας, δεδομένης της φύσης των σύγχρονων επιχειρήσεων, οι δεξιότητες γραφής έχουν γίνει βασικό στοιχείο των περισσότερων σταδιοδρομιών.

 

9. Ακρόαση


Οι δεξιότητες ακρόασης, ειδικότερα οι δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, είναι μεταβιβάσιμες δεξιότητες που δεν μπορούν να παραβλεφθούν, ειδικά αν είστε στη διοίκηση. Για να λύσετε ένα πρόβλημα για έναν πελάτη ή να επιλύσετε συγκρούσεις στην ομάδα σας, πρέπει να είστε σε θέση να ακούτε και να καταλαβαίνετε τι λέει η άλλη πλευρά. Εάν δεν είστε καλός ακροατής, μπορεί να μην καταλαβαίνετε πραγματικά τι προσπαθεί να μεταφέρει ο ομιλητής.

 

10. Δημιουργικότητα


Η δημιουργικότητα δεν σχετίζεται πάντα με τις δεξιότητές σας στη ζωγραφική ή στο σχέδιο (εκτός φυσικά αν σχετίζεται με τον ρόλο σας). Η δημιουργικότητα αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τις εργασίες και επιλύετε προβλήματα. Είστε ένας αντισυμβατικά σκεπτόμενος άνθρωπος; Χρησιμοποιείτε νέες τεχνικές; Οι δημιουργικοί στοχαστές βρίσκουν νέες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες για να βοηθήσουν τον εργοδότη τους να δει τα πράγματα διαφορετικά και να λύσει προβλήματα με νέους τρόπους.

 

11. Προσοχή στις Λεπτομέρειες


Το να δίνεις προσοχή ακόμη και στις πιο μικρές λεπτομέρειες σημαίνει ότι παρατηρείς τα πάντα. Το να είστε προσανατολισμένοι/ες στη λεπτομέρεια σημαίνει ότι ο εργοδότης σας μπορεί να βασιστεί σε εσάς ότι θα προσέχετε κάθε λεπτομέρεια σε μια εργασία, θα καταλάβετε λάθη και θα τα διορθώσετε, όπως απαιτείται.

 

12. Διαχείριση Έργου


Οι δεξιότητες διαχείρισης έργου σάς βοηθούν να διαχειρίζεστε εργασίες από την αρχή μέχρι το τέλος. Βεβαιώνεστε ότι όλα θα γίνονται στην ώρα τους και προσαρμόζετε επίσης το χρονοδιάγραμμα όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζετε. Οι εργοδότες θέλουν άτομα που όχι μόνο μπορούν να ολοκληρώσουν μια εργασία, αλλά να μπορούν να οπτικοποιήσουν το τι πρέπει να συμβεί σε ένα έργο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτή η μεταβιβάσιμη δεξιότητα βοηθά να διασφαλιστεί το ότι τηρούνται οι προθεσμίες και ότι τα έργα ολοκληρώνονται αποτελεσματικά.

 

13. Οικοδόμηση Σχέσεων 


Οι σχέσεις είναι συχνά το βασικό δομικό στοιχείο κάθε εταιρείας. Χωρίς καλές σχέσεις μεταξύ τμημάτων και συναδέλφων, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να σταθεί. Οι άνθρωποι που χτίζουν σχέσεις, διαχειρίζονται συγκρούσεις και βοηθούν τα μέρη να καταλήξουν σε μια λύση είναι ανεκτίμητοι για κάθε επιχείρηση.

 

14. Τεχνολογικές Δεξιότητες


Μπορεί να μην είστε μάγος τεχνολογίας, αλλά είναι καλή ιδέα να γνωρίζετε τα διάφορα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούν σήμερα οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, εάν γνωρίζετε πώς να εργάζεστε με έναν τύπο υπολογιστικού φύλλου, οι πιθανότητες είναι πολύ καλές να μπορέσετε να δουλέψετε και με οποιοδήποτε άλλο υπολογιστικό φύλλο, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία δεν θα χρειαστεί να σας διδάξει τα βασικά.

 

15. Διαχείριση


Η διαχείριση είναι κάτι πολύ περισσότερο από την ανάθεση καθηκόντων. Επίσης, διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι κάνουν πράγματα και τους βοηθά να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν. Οι δεξιότητες διαχείρισης σάς δίνουν τη δυνατότητα να βεβαιωθείτε ότι οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί που πρέπει και ότι ολοκληρώνουν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

 

Γιατί οι εργοδότες αναζητούν μεταβιβάσιμες δεξιότητες;


Οι εργοδότες γνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι/ες με μεταβιβάσιμες δεξιότητες έχουν ένα εκτεταμένο σύνολο δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιήσουν όποτε χρειαστεί.

Οι εργοδότες αναζητούν επίσης μεταβιβάσιμες δεξιότητες στο προσωπικό τους επειδή, γενικά, οι εργαζόμενοι με μεταβιβάσιμες δεξιότητες διαθέτουν τα εργαλεία που τους βοηθούν να υπερβούν την περιγραφή της θέσης τους, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα στον εργοδότη.

 

Γιατί είναι σημαντικές για εσάς οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες;


Όσο σημαντικές είναι οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες για τους εργοδότες, εξίσου σημαντικές είναι και για εσάς και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την καριέρα σας.


Η αξιοποίηση των υφιστάμενων μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων σας και η εφαρμογή τους σε νέες προκλήσεις δείχνει στους εργοδότες ότι είστε προσαρμοστικοί και ευέλικτοι. Η ικανότητα μετάβασης από τον έναν ρόλο στον άλλο χρησιμοποιώντας αυτές τις δεξιότητες δείχνει ότι είστε ευέλικτοι σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.


Ειδικά αν αλλάζετε καριέρα, οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες παίζουν ουσιαστικό ρόλο για να σας βοηθήσουν να κάνετε αυτήν την αλλαγή

 

Χρησιμοποιήστε τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές σας για να αναπτύξετε την καριέρα σας


Ίσως η πιο σημαντική πτυχή των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων είναι ότι πρέπει να τις κρατήσετε! Ανεξάρτητα από το πού θα σας οδηγήσει η καριέρα σας ή πού θα επιλέξετε να κάνετε καριέρα, οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες που αναπτύσσετε θα είναι πάντα εκεί για εσάς, βοηθώντας σας να προσαρμοστείτε, να αλλάξετε αλλά και να αναπτυχθείτε επαγγελματικά.* Η Μαρία Μαντέλη είναι Οργανωσιακή Ψυχολόγος, Corporate Wellbeing Expert & Business Consultant και μέλος της κοινότητας της The Healing Tree community for Mental Health, βοηθώντας τους ωφελούμενους να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες και στρατηγικές στον τομέα της εργασίας.

Επικοινωνήστε με την Μαρία, εδώ: mantelicoaching@gmail.com και στο www.instagram.com/mariamantelicoaching/


 

 

 

 

Σχετικές αναρτήσεις

Opmerkingen


bottom of page