top of page
Αναζήτηση
  • Δέσποινα Λιμνιωτάκη, Ψυχολόγος MSc

5 + 1 στόχοι για τη Δημόσια Υγεία*

Το να χτίσεις, αλλά πολύ περισσότερο το να διατηρήσεις, ένα προσβάσιμο, ισότιμο, οικείο-στην-καταφυγή για τις πρώτες ανάγκες, προσωποποιημένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας της υγείας, σε επίπεδο κοινοτήτων, είναι μια εργασία που απαιτεί καθημερινή προσπάθεια και αγάπη για τον συνάνθρωπο.  Ταυτόχρονα, η στήριξη του θεσμού της κοινοτικής υγείας στο σύνολο του, χρειάζεται να αποτελεί άσβεστη προτεραιότητα καταρχάς της τοπικής αυτοδιοίκησης: οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους δημότες με συνεπή και στιβαρή προσφορά βοήθειας και εξυπηρέτησης των μικρών ή μεγαλύτερων κρίσεων που προκύπτουν στην διαχείριση της υγείας τους - και αυτή η προσπάθεια ξεκινάει από τις γειτονιές μας. Είναι αναγκαίο για το απαιτητικό πεδίο της ανάπτυξης της Δημόσιας Υγείας και της μέριμνας για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων, να υιοθετήσουμε εξαρχής στόχους προόδου και ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις απαιτήσεις που προκύπτουν στη σύγχρονη καθημερινότητα.  Μερικοί από τους πρώτους αυτούς στόχους για το 2024, σταχυολογούνται παρακάτω:


1)  Ένα ανθρωποδίκτυο συνεργειών που θα κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των γνώσεων, των καλών πρακτικών και των ικανοτήτων όλων των εμπλεκόμενων μερών, για την προαγωγή της υγείας και του ευ ζην στην κοινότητα.  Ο στόχος αυτός εμπεριέχει την αναγκαιότητα μιας ολόπλευρης, οικουμενικής προσέγγισης στην υγεία, βασισμένης στις αρχές της αλληλεγγύης, της ισότητας, της συμπερίληψης, της αναγνώρισης των έμφυλων αναγκών και της οικοδόμησης ενός βιώσιμου μοντέλου διοίκησης του Δήμου.


2)  Η έγκαιρη ανίχνευση και ο περιορισμός της ευαλωτότητας του πληθυσμού των  γειτονιών.  Αυτό σημαίνει τίποτα λιγότερο από συνεχή διάλογο με τους ανά κοινότητα συνδημότες αλλά και τους επαγγελματίες υγείας και το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ιατρείων, σε μια προσπάθεια κατανόησης των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού και ιχνηλάτησης των πολιτισμικών χαρακτηριστικών από τις περιοχές στις οποίες αυτοί διαμένουν και εργάζονται.


3)  Η εγκαθίδρυση, συνέχιση και ενίσχυση της πολυδυναμίας των δημοτικών ιατρείων.  Η στήριξη των δομών και των υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν, αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα μας.  Δομές όμως είναι κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι που τις στελεχώνουν – συνεπώς η αγαστή συνεργασία και η ενεργητική ακρόαση των θεμάτων που προκύπτουν από την καθημερινή εμπειρία, αποτελούν διεργασίες μεγίστης αξίας.


4)  Ο πολλαπλασιασμός, η ανάδειξη δράσεων για την προαγωγή της υγείας αλλά και η ορθή επικοινωνία αυτών, για την μεγαλύτερη εξοικείωση με την ιδέα του δημοτικού ιατρείου ως κόμβου φροντίδας και νοιαξίματος στις γειτονιές του Δήμου Αθηναίων.


5)  Η ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας σε ευάλωτες ομάδες που υποφέρουν από σύγχρονες μορφές ανισοτήτων και αποκλεισμού.  Τα καθημερινά τραύματα της κοινωνικής πραγματικότητας έχουν επίπτωση στην υγεία ενώ συνδέονται με συννοσηρότητα και αποφευκτική συμπεριφορά ως προς τις ενέργειες της πρόληψης και της πρώιμης παρέμβασης σε προβλήματα.  Είναι καθήκον μας να απομακρύνουμε τα εμπόδια που αποτρέπουν τον πληθυσμό των κοινοτήτων από το να αναζητήσουν βοήθεια και στήριξη.


6)  Η εισαγωγή της ιδέας της ψυχολογικής στήριξης σε όλα τα σημεία και για όλες τις περιπτώσεις.  Είναι πλέον κατανοητό σε όλους το ότι η υγεία συμπεριλαμβάνει και την ψυχική ισορροπία, ενώ η ποιότητα ζωής στις πόλεις αφορά σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κάλυψης των ψυχοκοινωνικών αναγκών των ληπτών υπηρεσιών.  Η οργάνωση αυτών των υπηρεσιών δεν μπορεί να αφήνει απέξω το κομμάτι της ψυχολογικής βοήθειας.


Το 2024 είναι μια χρονιά σκληρής δουλειάς και καινοτόμων ενεργειών προς όφελος όλων των δημοτών.  Ας ξεκινήσουμε.

 

*  Η Δέσποινα Λιμνιωτάκη είναι Κοινωνική Ψυχολόγος, Ιδρύτρια της The Healing Tree community for Mental Health και Εντεταλμένη Σύμβουλος στον τομέα Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, για τον Δήμο Αθηναίων. Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο thesocialist.gr, στις 2 Ιανουαρίου 2024.

 

コメント


bottom of page