Διαμεσολάβηση, επανορθωτική δικαιοσύνη και η σχέση τους με την ψυχική υγεία

«Δεν θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε από φόβο. Αλλά να μη φοβόμαστε να διαπραγματευόμαστε» (John F. Kennedy, πρόεδρος ΗΠΑ, 1917-1963)

Τι είναι η διαμεσολάβηση, ποιος μπορεί να κάνει αυτή την επιλογή και γιατί να προσλάβει κάποιος μια διαμεσολαβήτρια;

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης, που έκανε την εμφάνιση του στην ελληνική έννομη τάξη το 2010, απασχολεί όλο και περισσότερο το νομικό χώρο τόσο στη χώρα μας, όσο και παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών που θεσμοθετήθηκε μετά από σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχο έχει να κατακτήσει όλο και περισσότερους δικηγόρους και πολίτες. Σκοπός της διαμεσολάβησης είναι όχι μόνο η εξυπηρέτηση τ