5 εφαρμογές στο κινητό σου για καλύτερη ψυχική υγεία.


Με τις εφαρμογές που υποβοηθούν (αλλά δεν αντικαθιστούν) την ψυχοθεραπευτική διαδρομή είχαμε ασχοληθεί και στο παρελθόν (βλέπε εδώ και εδώ). Αυτές οι εφαρμογές επιτρέπουν στους χρήστες όλων των ηλικιών να κάνουν monitoring την ψυχική τους διάθεση, να κρατούν διαδικτυακό ημερολόγιο συναισθημάτων και αναστοχασμού, να ενημερώνουν αγαπημένα πρόσωπα σε δύσκολες στιγμές και να βελτιώνουν μέρα με την μέρα την ανθεκτικότητά τους απέναντι στα προβλήματα της ζωής.

Παρακάτω βρίσκονται άλλες πέντε, δωρεάν εφαρμογές για να έχετε τον διαδικτυακό σας "ψυχολόγο" παντού μαζί (Προσοχή! Η χρήση τους δεν συνιστά ψυχοθερα