Αρχές του μάρκετινγκ, της επιχειρηματικής δικτύωσης και της ανάπτυξης για μικρές επιχειρήσεις

Η άνθιση των επιχειρήσεων είναι μια διαδικασία που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την δυναμική της αγοράς εργασίας, ενθαρρύνοντας την προοπτική και λειτουργώντας διαπολιτισμικά: οι επιτυχημένες επιχειρήσεις σήμερα «μιλούν» την γλώσσα διαφορετικών ομάδων, στοχεύουν στην ανάπτυξη και στην ποικιλομορφία του πληθυσμού, επικοινωνώντας δεξιότητες με έμφαση σε κοινωνικά θέματα. Από την άλλη μεριά, οι ηγέτες-καθηγητές δημιουργούν υλικό για διαφορετικές πλατφόρμες που όχι μόνο προσφέρουν μαθήματα γλωσσών αλλά πολύ περισσότερο προσφέρουν στήριξη και εμψύχωση στα παιδιά.

Δημιουργώντας μια εκπαιδευτική κοινότητα, προσθέτοντας στοιχεία στις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση και χτίζοντας αλληλεπίδραση, μπορούμε να αυξήσουμε το κοινό μας, να ελκύσουμε νέους πελάτες και να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες του οργανισμού μας. Αυτό το σεμινάριο θα μας δείξει το πώς.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 στις 16:30 μμ στην αίθουσα Hermes του ξενοδοχείου Galaxy στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της Ημερίδας Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης που διοργανώνει ο Σύλλογος Palso Νομού Ηρακλείου.