Γιορτή Σπόρων και Αυτάρκειας


Η κοινότητα του The Healing Tree είναι χαρούμενη που θα έχει συμμετοχή στην Γιορτή Σπόρων και Αυτάρκειας 2018 την Κυριακή 11 Μαρτίου στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου.

Περάστε από το περίπτερό μας για ενημέρωση πάνω στα οφέλη της φύσης στην ψυχική υγεία και για αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.

Μαζί με άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τον ευρύτερο νομό, ευχόμαστε εκπαιδευτική πολλαπλασιαστική αξία και επιτυχία!

Βρείτε την εκδήλωση εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

10 ΚΑΙ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΕΛΙΤΑΚΕΣ