Η εξάρτηση από το διαδίκτυο

Υπάρχουμε μέσα από κατασκευασμένα προφίλ, μέσα από διαλεγμένες αναρτήσεις, φωτογραφίες και κοινοποιήσεις που εξυπηρετούν τη ματαιοδοξία και μια επίπλαστη εικόνα που θα θέλαμε να είχαν οι άλλοι για μας;

Και σε τι ποσοστό η διαδικτυακή μας παρουσία αντανακλά τις βαθύτερες αδυναμίες, τις ανασφάλειες και τα πάθη μας;

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων - κυρίως των μικρών παιδιών και των εφήβων - για το ίντερνετ καθώς και η υπερκατανάλωση διαδικτυακών προϊόντων, δημιουργούν φόβους για πιθανή εξάρτηση από αυτό.

Εξάρτηση από το διαδίκτυο μπορούμε να ανιχνεύσουμε σε περιπτώσεις «προβληματικής» συμπεριφοράς στην χρήση του υπολογιστή για σερφάρισμα, παιγνίδι (Internet Gaming Disorder/IGD) ή ενασχόληση με πλατφόρμες δικτύωσης.

Η λέξη εξάρτηση περιλαμβάνει μια μεγάλη κατηγορία (αντι)δράσεων που αφορούν στην «ανάγκη» του χρήστη να συνεχίσει την ενασχόληση με το διαδίκτυο για χρονικό διάστημα που απειλεί τις κοινωνικές συναναστροφές, την εργασία και την συνολική του υγεία. Η προσπάθεια απεξάρτησης περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε ισορροπημένη χρήση του υπολογιστή, με σεβασμό στην προσωπικότητα και την ολόπλευρη ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου.