Αναζήτηση
  • TEDx Talks

Η σχέση (μας) με την ψύχωση (TEDx ομιλία στην αγγλική γλώσσα)


Jim van Os is Professor of Psychiatric Epidemiology and Chairman of the Department of Psychiatry and Psychology at Maastricht University Medical Centre, Maastricht, The Netherlands, and Visiting Professor of Psychiatric Epidemiology at the Institute of Psychiatry, London, UK.