Ο Ψυχολόγος και το Σχολείο: γιατί καταφεύγουμε ολοένα και περισσότερο στους επαγγελματίες της ψυχική

Τα τελευταία χρόνια, ο χώρος της εκπαίδευσης έχει δεχθεί τις επιρροές της επιστήμης της ψυχολογίας σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία και στη μάθηση. Όλο και περισσότερο ενθαρρύνεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών με επαγγελματίες της ψυχικής υγείας μέσω εργαστηρίων ή ενημερωτικών ημερίδων, ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων ενημερώνονται τακτικά για τα τελευταία πορίσματα των ερευνών πάνω στις μαθησιακές δυσκολίες και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Πολλοί καθηγητές ενσωματώνουν το παιγνίδι και το βίωμα στην δουλειά τους, προσπαθώντας να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και το ομαδικό πνεύμα ανάμεσα στα μέλη της ομάδας των μαθητών τους. Είναι όμως η συνεργασία με τον επιστήμονα της ψυχολογίας μια τάση της εποχής ή μπορεί ουσιαστικά να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του εκπαιδευτικού; Πόσο μπορούν οι ψυχολογικές μέθοδοι και τεχνικές να βοηθήσουν το παιδί μέσα στην τάξη; Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθηγητή σε σχέση με τα προβλήματα και τις ανησυχίες που μπορεί να βασανίζουν τους μαθητές του; Οι παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση ψυχολογίας και εκπαίδευσης και τα οφέλη της συνεργασίας του σχολείου με έναν ειδικό της εν λόγω επιστήμης: