Η πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση για ψυχολόγους έρχεται από την Αυστραλία: Πίστεψε στην Αλλαγή