Δέκα κλειδιά για μια χαρούμενη, γεμάτη ζωή!


Από τον Οργανισμό Mental Health First Aid μάς έρχεται αυτή η αφίσα που βασίζεται στα 10 κλειδιά μιας πιο ικανοποιητικής ζωής, όπως ορίζονται από τη Δράση για Ευτυχία (Action for Happiness)!