Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης στα αγγλικά για τους φίλους και συμμέτοχους της κοινότητας τ


Τα πιστοποιητικά Vocational English Certificates (VEC) είναι μια ευκαιρία για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων να καλλιεργήσουν επιπλέον δεξιότητες, να ασκηθούν στον προφορικό και γραπτό λόγο, να γνωρίσουν την ορολογία της ειδικότητάς τους στα αγγλικά και να μάθουν να λειτουργούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.


Στο πλαίσιο της προσπάθειας της κοινότητας του The Healing Tree να προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους φίλους της και συμμέτοχους, στο χώρο μας γίνεται προετοιμασία για το πιστοποιητικό VEC στις παρακάτω ειδικότητες: