Η παράλειψη τακτικών ελέγχων υγείας αλλά και παροχής πληροφοριών σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή, ε


Μια νέα έρευνα που δημοσιοποιήθηκε στις 17 Μαΐου στη Μ. Βρετανία, τονίζει ότι στους ανθρώπους με κάποια ψυχική νόσο συνταγογραφούνται φάρμακα ξανά και ξανά, χωρίς οι ίδιοι ή το περιβάλλον τους να έχουν προηγουμένως κατανοήσει το ρίσκο και τις παρενέργειες μιας αγωγής και χωρίς να κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο της συνολικής τους υγείας και φυσικής κατάστασης.


Η έρευνα διεξήχθη σε πάνω από 200 άτομα που βρίσκονται σε φαρμακευτική αγωγή με αντιψυχωσικά ή σε αγωγή που αφορά σε διαταραχές όπως η διπολική ή η σχιζοφρένεια. Σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) των ανθρώπων είπαν ότι το ρίσκο, τα οφέλη ή οι παρενέργειες των φαρμάκων δεν αναλύθηκαν επαρκώς σε αυτούς πριν την έναρξη της αγωγής από τους υπεύθυνους ιατρούς.