Έξι σημεία άμεσης βοήθειας από την κοινότητα του The Healing Tree


Η κοινότητα του The Healing Tree έχει τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Κοινωνικής Φροντίδας που βοηθάει έμπρακτα τους ανθρώπους που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη.

Προσφέρει ανακουφιστική βοήθεια μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και workshop πάνω σε θέματα υγείας και ψυχοπροφύλαξης.

Παρέχει πληροφόρηση σε ασθενείς και οικογένειες σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν στην πόλη του Ηρακλείου για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος που θα βοηθήσει αυτούς να ζήσουν με ποιότητα - ισότιμα και αυτόνομα.

Στο χώρο της ψυχικής υγείας υπάρχει μεγάλη ανάγκη αλληλοσυμπλήρωσης και κάλυψης κενών που δεν μπορεί εύκολα να εξυπηρετήσει η επίσημη πολιτεία (για παράδειγμα την μετα-νοσοκομειακή παρακολούθηση ληπτών ψυχικών υπηρεσιών για τη θωράκιση της υγείας τους από περιβαλλοντικές επιρροές). Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ The Healing Tree έρχεται να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προσφέροντας έργο που δρα συμπληρωματικά προς αυτό των παραδοσιακών δομών υποστήριξης και φροντίδας.