Συμμετοχή σε δράση!

Κι εμείς ξεκινάμε τη μέρα μας, δηλώνοντας συμμετοχή σε μια από τις σημαντικότερες δράσεις εθελοντισμού για το περιβάλλον!