Αναζήτηση
  • KMOP

Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ενδοοικογενειακής Βίας –Γυναίκες Ρομά (από το ΚΜΟΠ + συνεργάτες)


Ενα εγχειρίδιο που έχει ως στόχο να βοηθήσει διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και επαγγελματίες που παρέχουν κοινωνικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες να διαχειριστούν ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά.