Βιωματικά Εργαστήρια - Workshops

Τα βιωματικά εργαστήρια στο The Healing Tree είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν ψυχοεκπαίδευση και να οδηγούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων πάνω σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, καθημερινής επιβίωσης και

προστασίας του εαυτού και της οικογένειας.

 

Είναι ανοιχτά στο κοινό και δεν απαιτούν προηγούμενη εμπειρία με το αντικείμενο. 

Είναι απαραίτητη η προεγγραφή σε κάθε εργαστήρι.

 

 

 

 

 

 

Σεμινάρια - Seminars

 

Τα σεμινάρια/εργαστήρια στο The Healing Tree έχουν ως στόχο την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας και λειτουργούν ως ομάδες προβληματισμού για πολλά από αυτά που

απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες.

 

Στην κοινότητα του The Healing Tree έχουμε τη χαρά κατά καιρούς να φιλοξενούμε

 

σπουδαίους ομιλητές που εμπλουτίζουν το πρόγραμμά μας

με υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις.